Kina 2018
 

 

 

 

China
No Management Name English name   – 
1 Leader Li BinDong
2 Coach Tiukhai Nikita
3 Coach Zhang Ludao
4 GK Coach Geng Yi
5 Adviser Per Erik Holmstrom
6 Adviser Hans Johansson
Players
No Position English name Date of birth  Mål
1 GK Geng Yi 1971.05.26
2 GK Wu Jiankun 1996.04.16
3 MF Liu Fujia 1997.10.20
4 MF Wang Keyao 1998.04.03
5 F Yunfan(Daniel)Zhang 1999.11.12
6 F Johann  Zhang 1984.12.05
7 GK Zhou Tongzhe 1997.08.15
8 MF Huang Peng 1996.10.13
9 MF Yue Xinhao 1995.03.24
10 MF Wu Jiasiteng 1995.05.09
11 F Yu Mingrunze 1995.02.16
12 F Zhang Zhen 1996.04.22
13 D Lu Hengnan 1996.01.09
14 D Qian Jinglin 1997.04.28
15 D Zhang Jiaqi 1997.08.31
16 D Nan Xiaoming 1997.03.29
17 D Wu Hao 1997.04.01
18 D Ma Tianyue 1996.05.22
19 D Jin Shenjie 1995.05.20
20 D Zhang Ludao 1965.04.17
21 D Yang Huai 1995.06.07
22 MF Meng You 1987.12.22