Kazakstans VM-trupp

1. Andrey Rein
2. Alexander Kossynchuk
3. Mixail Dobrynin
4. Denis Maximenko
5. Sergey Gorchakov
6. Andrey Kovalev
7. Ryslan Galyutdinov
8. Leonid Bedarev
9. Andrey Morokov
10. Denis Sloutin
11. Evgeniy Shadrin
12. Vyacheslav Bronnikov
13. Dmitriy Zavidovskiy
14. Alexander Nasonov
15. Vyacheslav Brinnikov
16. Rauan Issaliev
17. Sergey Pochkunov
18. Iskander Nugmanov
19. Ilyas Khairekishev
20. Petr Gribanov
21. Alexey Zagarskih
22. Yuriy Loginov
23. Dmitriy Popov