Medvind för Hammarby

Det är medvind för Hammarby just nu både sportsligt och ekonomiskt. Hammarby har ökat intäkterna under det senaste året med 1 Mkr och omsätter nu 5,7 mkr.
Både publik- som sponsorintäkterna har ökat. Publiksnittet har ökat med 473 åskådare till 3 069, men jagas av Villa-Lidköping som har en snabbare och större
ökning. Även rörelseresultet har förbttrats och en förlust på nära 1 Mkr har vänts till en vinst på 618 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 508 Mkr.
Föreningen har även livkida medel på kontot.Under senaste kvartalet har publikintäkterna ökat till 1 361 tkr (1 162 tkr).
Hammarby bandy AB bildade inför denna säsong dotterbolaget Zinkentältet AB, med uppgift att driva serveringen i Zinkentältet. Omsättningen uppgår
t o m den 28 februari till 1,5 mkr. På annandagen spelades årets publikmatch hittills i elitserien, med 6056 åskådare på Zinken mot Haparanda.
Skulderna till Uppsala kommun och Stockholms stad har amorterats löpande i enlighet med uppgjorda amorteringsplaner. Kvarvarande skuld till dessa uppgår
till 382 tkr vid periodens slut. Skulden till Stockholms stad kommer att vara slutbetald under 2010. Trots det kärva ekonomiska klimatet har
Hammarby Bandy lyckats dra till sig fler samarbetspartners än på många år. Sponsorintäkterna överstiger budgeten och även föregående år med drygt
1,5 mkr.  Spelare och ledare har medverkat på ett förstående sätt inför den ekonomiska situation Hammarby Bandy stod inför innan årets säsong
inleddes. Avtalsförhandlingarna med spelare och andra anställda inför denna säsong präglades av ett konstruktivt synsätt.  Bandyworld.se

Läs också