Senior- och junioarvtal slopas: ”Spelaren ska utvecklas inte föreningens spelstyrka”


Senioravtal och Junioravtal tas bort och blir istället ett individuellt Utvecklingsavtal, som skrivs mellan en individ och en förenings lag. Inlånande förening kan teckna ett utvecklingsavtal med max 5 spelare med max 5 olika föreningar inom samma tävlingsområde. Avtalet kan tecknas med 2 st spelare upptill 20 år (född -94), 2 st spelare mellan 21-23 år (född 93-91), 1 st mv upptill 23 år (född -91). Utlånande förening kan ha obegränsat antal spelare på Utvecklingsavtal. Syftet är att individen skall utvecklas, inte att inlånande förenings spelstyrka skall utvecklas. Tävlingskommittén kommer ha rätten att ogiltigförklara ett utvecklingsavtal som utnyttjas felaktigt.

Läs också