Ekonomi: Oväntat

Karlstads kommuns ställningstagande kom oväntat för rekonstruktören Henrik Nilsson.
– Spontant är jag väldigt förvånad över att de inte avvaktar tingsrättens dom, säger han till Värmlands Folkblad.
Dom faller i dag.


För två veckor sedan hölls ett borgenärssammanträde på Värmlands tingsrätt där Skatteverket och Karlstads kommun var de enda borgenärer som var närvarande i rätten.

– Skatteverket ställde sig positivt till att fortsätta rekonstruktionen och det gjorde även kommunens personal från förvaltningen, men nu har tydligen politikerna bestämt sig något annat, konstaterar Henrik Nilsson.

Även om kommunen sagt nej så kan tingsrätten anse att det finns skäl för att gå vidare med rekonstruktionen, skriver tidningen.

– Som det är nu väljer kommunen att inte ens avvakta och lyssna på det förslag som jag tänker lägga fram, om tingsrätten låter det gå vidare, säger Nilsson och menar att utspelet kan få andra fordringsägare att tänka till en extra gång.

– På så sätt äventyrar kommunen även de andra 40-talet fordringsägarnas möjligt att förvärva något vid en eventuell rekonstruktion och ett ackord, säger Nilsson till VF.

Vid en konkurs riskerar alla fordringsägarna att bli utan pengar, medan vid ett ackord så betalas en del av skulden.

Läsa hela artikeln: Värmlands Folkblad

Läs också