Gripen föll på Femöringen igen!

Det blir Tillberga som kommer att ta den vakanta platsen i Elitserien 2014/15. Det står klart efter måndagens möte i Bandyförbundets ekonominämnd (EN).

I förra veckan tog GAIS beslutet att dra sig ur Elitserien. Gripen Trollhättan erbjöds den vakanta platsen utifrån sportsliga kriterier. I fredags skickade Gripen och Tillberga in ekonomiska handlingsplaner till EN för granskning.

Vid EN:s möte under måndagen togs beslutet att inte bevilja elitlicens till Gripen Trollhättan. Vid samma möte beslöts att bevilja Tillberga elitlicens för säsongen 2014/15.
– Gripen är en fantastisk bandyförening avseende sportslig verksamhet. Klubben har en organisation och ledning som säkerställer en bra bandyverksamhet. Gripen har dock en ekonomi som inte uppfyller de krav som ställs för att erhålla elitlicens säsongen 2014/15. Det arbete som bedrivs inom Gripen för att bedriva en bra sportslig verksamhet parat med en förbättrad ekonomi kommer att leda till att Gripen framgent kommer att kunna få elitlicens, säger Jonas Nygren, ordförande i Bandyförbundets ekonominämnd, och fortsätter.
– Tillberga har en ekonomi i balans vilket ytterligare dokumenterats genom unika kapitaltillskot från närstående. Det senare underlättade för EN att bevilja Tillberga Bandy Västerås elitlicens för säsongen 2014/15.

Läs också