Hjärnskakningar kräver längre vilotid än vad man tidigare trott

Forskare vid Sahlgrenska akademin har funnit att analys av ryggmärgsvätska efter en hjärnskakning kan användas för att se skadans storlek och följa förloppet. Studierna visar att hjärnskakningar läker betydligt långsammare än vad man tidigare trott, något som kan få stor betydelse för både amatörer och elitidrottare i alla åldrar.

Sanna Neselius, doktorand vid Sahlgrenska akademin och till vardags förbundsläkare för Svenska Boxningsförbundet, har i tidigare studier visat att amatörboxning orsakar en skada på nervcellerna, motsvarande en mycket liten hjärnskakning – en upptäckt som gett henne en plats i Internationella Olympiska Kommitténs expertgrupp för boxningsrelaterade huvudskador.

I sin avhandling vid Sahlgrenska akademin kan Sanna Neselius nu visa att idrottsrelaterade hjärnskakningar läker betydligt långsammare än vad som tidigare antagits.

– Tidigare har man trott att hjärnskakningar läker på sju till tio dagar. Svenska Boxningsförbundet har för säkerhets skull satt en månads vila som regel. Men våra studier visar att en allvarlig hjärnskakning, till exempel efter en knockout, kan ta fyra månader att läka, säger Sanna Neselius, själv före detta elitboxare.

– Våra studier visar att de upprepade trauman mot huvudet som förekommer i boxning orsakar skador på hjärnans nerv- och stödjeceller även när boxaren inte visar några symtom på hjärnskakning.

Hjärnskakning är idag en av de vanligaste idrottsrelaterade skadorna, och antalet som skadas ökar varje år. Under senare år har särskilt fokus riktats mot upprepade hjärnskakningar, där idrottsutövare inom till exempel ishockey drabbats av svåra, långvariga men.

Det ryggmärgsprov som Sanna Neselius och hennes forskarkollegor har använt visar när hjärnskadan efter en hjärnskakning har läkt, vilket kan användas för att sätt förhindra en för tidig comeback.

– Idag grundas den bedömningen ofta på fysiska symtom, neuropsykologiska tester och på hur idrottaren själv mår. Våra studier visar att vi inte kan lita på dessa tester, eller att en person ”känner sig frisk”. Efter en hjärnskakning är det vanligt att symptomen försvinner på några dagar, men den neurologiska skadan efter en hjärnskakning finnas kvar, säger Sanna Neselius:

– Det första provet tas 10-14 dagar efter hjärnskakningen. Då kan man se hur stor skadan är och få en indikation på hur lång tid läkningen kan ta. Min förhoppning är att skademarkörerna i ryggmärgsvätskan ska kunna appliceras på alla idrotter, på alla nivåer, så att vi med hjälp av individuella mätningar kan planera och garantera en säker rehabilitering.

Barn och ungdomar har enligt Sanna Neselius känsligare hjärnor som tar längre tid att läka.

Läs också