Ingen bandyfinal på Friends Arena

IMG_2998   Svenska Bandyförbundet och Sweden Arena Management har gemensamt beslutat att Bandyfinalen 2015 inte kommer att spelas på Friends Arena beroende på en rad samverkande faktorer. 

Beslutet grundar sig dels på att Bandyförbundets kalender för finalhelgerna inte går att förena med inplanerade evenemang på Friends Arena, dels att Bandyförbundet och Sweden Arena Management efter två genomförda finaler ser allt för stora ekonomiska risker med tanke på det varierande publikunderlaget, i relation till den stora produktion evenemanget medför.

  

– Vi har efter två fantastiskt bra genomförda finaler utvärderat projektet och gemensamt kommit fram till att Bandyfinalen inte kommer att spelas på Friends Arena från och med 2015. Vi är överens med Sweden Arena Management om att en mindre produktion skulle passa Bandyfinalen bättre just nu, säger Stig Bertilsson, ordförande i Svenska Bandyförbundet.

  

Intresset för bandy har ökat i Sverige både på spelar- och publiksidan, vilket inte minst visade sig under fjolårets VM samt att Svenska Bandyfinalen slog publikrekord med över 38 000 åskådare på Friends Arena samma år. Årets final var mindre välbesökt med 20 000 i publiken, vilket ligger väl i paritet med tidigare års publiksiffror, men inte i nivå med den förväntade utveckling som låg till grund vid tidpunkten för valet av arena och avtalets tecknande.

  

– Vi är stolta över bandyns tillväxt och vad vi åstadkommit på Friends Arena och har fortsatt ambition att göra bandyn och bandyfinalen ännu större i Sverige, men vi är fortfarande väldigt beroende av vilka lag som går till final för att fylla en arena av denna storlek, avslutar Stig Bertilsson.

   

Vilken arena Bandyfinalen 2015 kommer att avgöras på meddelas inom kort.

  

Läs också