”Bergwallgallret” godkänt och Andreas får Cred!

Svenska Bandyförbundets tävlingskommitté har tagit beslut angående det så kallade ”Bergwallgallret”. Under hösten har ”Bergwall-gallret” genomgått en utredning och därtill flertalet rigorösa tester för att undersöka huruvida gallret uppnår rådande reglemente eller ej. Resultatet från testerna har diskuterats internt och Svenska Bandyförbundets tävlingskommitté har nu fattat beslut om att godkänna gallret för spel.

Tävlingskommittén vill rikta ett stort tack till Andreas Bergwall som tålmodigt samarbetat och genomfört de tester som önskats.

– Det är viktigt för vår idrott att den hela tiden utvecklas och då exempelvis med ny utrustning som därtill måste vara säker att använda, säger Lars Wennerholm från tävlingskommittén.

Därtill ska dock följande biläggas gallret innan det används vid spel.
– Att en tydlig monterings/ bruksanvisning anvisning ska framtas av tillverkaren.
– Att hakremmar och fästremmar från CCM ska medfölja gallret vid köp.
– Att det bifogas en klämma och skruvar för infästning på hjälmen från CCM.
– Att gamla galler ska märkas med serienummer i efterhand av tillverkaren innan de får användas i spel. Ska vara klart 15 januari 2016.
– Att en lista med serienummer av de gamla gallren upprättas och skickas till TK senast den 16 jan 2016.
– Att nya galler ska ha ett serienummer och en lista ska upprättas.
– Att gallren endast är godkända i kombination med CCM hjälmar som CE märkta (då testen endast har utförts på CCM hjälmar).

Läs också