Stålmännen i stålbad

Prognoserna pekar åt helt fel håll, det skriver GD idag. Därför tvingas SAIK till drastiska åtgärder för att vända utvecklingen. I dag presenteras ett åtgärdspaket där spelare, ledare och anställda bland annat måste avstå en del av lönen under resten av säsongen. samtidigt ska man försöka öka publikintätekrna, öka sponsorintäkterna, genomföra besparinga, låneupplägg, anpassa kostymen med omförhandlade spelarkontrakt.

Hammarby har i inledningen av året 1 Mkr i sämre resultat än vid samma tillfälle ifjol. Vid utgången av oktober månad var bolagets egna kapital förbrukat till mer än hälften. Hammarbys styrelse har därför beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning. Bandyn har en kort säsong, i praktiken fr o m oktober t o m mitten av mars. Av den anledningen är bolagets resultat extremt ojämnt fördelat där intäkterna är koncentrerade till månaderna oktober-mars. Innavarande räkenskapsår har spelarna lön i 12 månader istället för som tidigare nio månader, vilket också påverkar resultatet negativt i början av räkenskapsåret. Den totala lönesumman för helåret kommer att vara något högre jämfört med föregående år. Rapporten fram t o m den 31 oktober innehåller endast en hemmamatch. Mot den bakgrunden gör styrelsen bedömningen att kapitalet är återställt, som senast, inom 8 månader. Redaktionen

Läs också