Ekonomi: Ingen munter läsning för Hammarby

Hammarby Bandy redovisar röda siffror för det senaste året. Kraftig resultatförsämring. Omsättningen föll från 12,6 MSEK till 10,4 MSEK. Nu måste intäkterna öka samtidigt som kostnadskontrollen för spelarkontrakten ska bli bättre.

Föreningen har fortsatt stabilekonomi medan värdet av Hammarby Bandy AB och Zinkentält AB har försvagats under en rad år och styrelsen ser mycket allvarligt på detta. Det är de som står för större delen av Hammarby Bandys totala verksamhet.

Hammarby hade ett publik snitt på 2 555 i elitseriens grundspel och totalt 6 090 i de båda semifinalerna. Det resulterade i minskade publikintäkter jämfört med föregående verksamhetsår. Ett tapp på 11,5% vilket motsvarar nära 0,4 MSEK i intäkter.
Sponsorintäkterna föll med 11,4 % vilket i kronor innebär ett fall på 0,7 MSEK. Övriga intäkter sjönk med 1,1 MSEK till 2,0 MSEK.

Resultatet stannade på nära fyra miljoner i förlust, -3,97 MSEK mot -0,9 MSEK. föregående år. Det egna kapitalet faller från 2,2 MSEK och är nu negativtom 1,2 MSEK. Hammarby Bandy hade 847 betalande medlemmar senaste året.

I årsredovisningen skriver föreningen:  Vi har slitits mellan hopp och förtvivlan när det gäller träningsförutsättningar och bandyhallsbygge i Stockholm. Vintern lät minst sagt vänta på sig i säsongens inledning och vi drabbades hårt av många inställda och uppskjutna matcher och träningstillfällen. Särskilt tydligt blir det för lag och träningsgrupper, som möter lag från orter med betydligt bättre förutsättningar, till exempel lag med bandyhall.

En handlingsplan har sjösatts där bland annat en ny klubbdirektör finns med sedan i maj. Omstrukturerat arbete ska öka intäkterna och ge kontroll på kostnaderna och framförallt på kostnaderna för spelarkontrakt i herrtruppen.  


Läs också