Elitserien: Bollnäs har beviljats dispens för pyroteknik

Bollnäs GIF har ansökt om att få prova CE-märkt pyroteknik vid så kallat matchintro i Elitserien.Svenska Bandyförbundets styrelse har beviljat en dispens för att under 3 matcher i Elitserien använda CE-märkt pyroteknik enligt de anvisningar som följer pyrotekniken. De som sköter pyrotekniken ska vara utbildade av det företag som levererar pyrotekniken.

Dessutom ska det finnas ett beslut från lokal myndighet (polis, brand) att det får användas pyroteknik på arenan samt följa de instruktioner i beslutet.

Svenska Bandyförbundet kommer att följa upp Bollnäs GIF:s beviljade dispens angående pyroteknik och efter det föra en dialog om godkänd pyroteknik.

För andra föreningar gäller det beslut som finns i tävlingsbestämmelserna 2016-17 dvs. det är förbjudet med pyroteknik på samtliga bandyarenor och vid användning ska detta rapporteras till Svenska Bandyförbundets disciplinnämnd.

Läs också