Arena: Ansökningshandlingar för bandyhall inlämnade

– Det är fortfarande möjligt att få det klart till seriestarten, men för varje vecka som vår preliminära byggplan skjuts fram är vi nära riskzonen, sa byggnadsingenjör Bertil Sigvardsson tidigare vid ett av föreningens hallmöten i mars. ”Föreningens förmåga att skriva ihop finansieringsansökan snabbt och riktigt, kommunens beslutsfattande och idag obekanta faktorer kan vara bromsklossarna.”

Men nu är ansökningshandlingar inlämnade för byggande av bandyhall. För tidigare i veckan hade Åby/Tjureda ett lunchmöte med Växjökommunstyrelses ordförande Anna Tenje och fritidsnämndens ordförande Jon Malmkvist där Åby/Tjureda genom av ordförande Owe Svensson och vice ordförande Carolina Sköld formellt överlämnade ansökningshandlingarna för byggande av en bandyhall. Åby har bett om att man vill få ett förhandsbesked inom 14 dagar för att veta hur vi skall gå vidare i ärendet.

Klubben väljer mellan tre hallar med plats för 1 500 personer, ståplatser, oberoende vilken hall som väljs skriver Idrottens Affärer.
– En för 30 MSEK, byggt i väv.
– En för 40 MSEK, i plåt med isolering i väggar och tak.
– En för 50 MSEK, i trä.

Skillnaderna på 20 MSEK och mycket stor skillnad på material, exteriört, interiört mm gjorde att många i sina tankar försökte placera in hallalternativen på nuvarande isbana. Med tanke på frågorna var det Limträalternativet som rönte minst intresse, skriver Åby Tjureda på sin sida. Garantitid, temperatur, brandfarlighet, åverkan och energiåtgång var frågor som ställdes med jämförelseperspektiv.

Klubben räknar med att Växjö kommun tar lånet men att föreningen själva kommer att bidra. Åby/Tjureda äger den nuvarande anläggningen och svarar själv för skötseln.
Klubben har sex miljoner i bankmedel, fem miljoner i fastigheter, enligt I A. Klubben har 1 300 medlemmar med en supportklubb på 300 medlemmar.
.

Läs också