Elitserien: Skarp kritik – AIK straffas och bötfälls för överträdelse mot covid-riktlinjer

AIK straffas med böter för att ha överskridit Svenska Bandyförbundets Covid-riktlinjer. Det är matchens supervisor Olle Modin som anmält AIK för överträdelse mot Bandyförbundets covid-riktlinjer. I domen står det bland annat

Ett sådant kringgående och det stora antalet närvarande visar på bristande respekt för de regler och rekommendationer som både SBF och svenska myndigheter lämnar för att undvika smittspridning.

Noterar under arrangemangets gång att det befinner sig uppskattningsvis 100-150 personer på läktare alternativ i uppehållsrum i anslutning till arenan. Har svårt att förstå att så många personer ingår i den numerär som åtgår för att arrangera denna match. FHM direktiv anger ett maxtak på 8 personer i publik.

Bakgrunden till riktlinjerna är som alla vet, främst att undvika ökad smittspridning av Covid 19. DN anser att AIK medvetet misstolkat dessa riktlinjer, detta för att på så sätt ge tillträde åt ett större antal supportrar är de 8 som anges i riktlinjerna.

DN beslutar att för dessa arrangörsbrister ålägga AIK ett bötesbelopp på tio tusen kronor. Återfall för tidigare förseelse en försvårande omständighet och en sådan omständighet för föreningen är det bötesbelopp man ådömdes under säsong 2019/20. Med stöd av detta beslutar DN att ålägga AIK ett bötesbelopp på ytterligare fem tusen kronor.

Yttrande har inte inkommit till TK för beslutet togs.
Yttrande från Peder Gavell-Frenzel, Polisens Rättsavdelning så har ingen ansökan för detta tillfälle har ej inkommit och vi har därför ej utfärdat något tillstånd.

Två foton finns med i anmälan.
Av vad som framgår av anmälan och bifogad bild 1 är ett stort antal personer på läktaren iklädda gula västar av vilka, på de som går att läsa, det framgår att de skall vara funktionärer. Ett behov av det antal funktionärer som synes på bild ligger inte på något sätt i
paritet med behovet för en match där allmänheten inte äger tillträde. Den säkerhetspersonal som kan krävas torde motsvara antalet ingångar till arenan för att förhindra att publik kommer in på arenan. Det synes vara ett sätt att försöka kringgå det regelverk som enligt SBF gäller för matcher.

Ett sådant kringgående och det stora antalet närvarande visar på bristande respekt för de regler och rekommendationer som både SBF och svenska myndigheter lämnar för att undvika smittspridning.

Det förekommer smittspridning inom bandyverksamhet och ett antal matcher har fått inställas p.g.a. att lag drabbats av Covid-19.
Enligt DN är det viktigt att regelverket följs.

Till anmälan är det bilagd en ytterligare bild 2 till anmälan på vilken flertal personer ses samlade i en samlingslokal. Av bilden framkommer att de avstånd som rekommenderats inte följts. Även om en samling som sker av privat arrangör inte har någon begränsning av
antalet deltagare vid denna tidpunkt så anser DN att det är arrangerande förenings skyldighet att även i till matcharena gränsade lokaler uppfyller kraven i det regelverket som SBF meddelat för att begränsa spridning

Läs också