Tak över Tingvalla?

Efter ett intensivt förarbete under senare delen av året, har intressen och ambitioner samordnats och organiserats för byggandet av en ishall över Tingvalla Isstadion, skriver Svensk Bandy. Samtliga aktörer på arenan har gått samman i en allians, vars syfte är att verka för en överbyggnad av isytan. Alliansen, formellt bildad 9 december 2009, leds av Göran Pettersson, ordförande, Jan Marmstål och Anna Wall Rundin. I alliansen ingår BS BolticGöta, BS BolticGöta Ungdom, Delta BK, Mosseruds GF, Västerstrands AIK och Karlstads Skridskoklubb. Till alliansen har de övriga intressenterna på området, Karlstads Curlingklubb, Karlstads Racketcenter och Tingvallahallarna knutits. Avsikten är att i samverkan arbeta för att utveckla området i olika avseenden.

– Vi är övertygade om att det på området finns stor potential för idrott, rekreation och andra aktiviteter, som borde bygga på kommunens besökssiffror ytterligare. Att issporterna behöver komma under tak är ett känt faktum sedan långt tidigare. Nu har vi arbetat på att samla alla intressen för att ta ett med kommunen gemensamt grepp i området, förklarar Peo Wall, som tillsammans med Patrick Roselin, ordf. resp. vice ordf. i Värmlands Bandyförbund, initierat och hållit ihop förarbetet.

Av alliansförklaringen framgår, att så snart kommunen beslutat om hallbyggnationen kommer ett driftbolag att bildas. Omfattningen av alliansens driftansvar klargörs i förhandling med Karlstads kommun, skriver alliansen i ett pressmeddelande.

Noterbart är intresset hos övriga bandyföreningar i regionen, som anser ett hallbygge i Karlstad nödvändigt för bandysportens överlevnad och utveckling. Ett stort uppsving för rekrytering till bandy- och skridskosporterna, inklusive de värdefulla bandyskolorna för barn, förutses. Vidare förväntas ökad tillströmning till allmänhetens åkning på Tingvallaisen och konståkning, vars FBK Konståkning följer hallfrågan med stort intresse.

Läs också