Surte Allsvenskar igen!

Det blir Surte BK som erbjuds den vakanta platsen i allsvenskan efter Falu BS avhopp. Beslutet har fattats av Svenska Bandyförbundets tävlingskommitté (TK).

Dags för Allsvenskan i Fotboll

Under TK:s möte fördes en diskussion kring vilka parametrar som ska vägas in då en förening ska rekryteras till den vakanta platsen i allsvenskan. Det finns inte någon tydlig vägledning i de tävlingsbestämmelser vad som gäller då en förening lämnar en serie och ska ersättas. Detta är förståeligt utifrån att situationen ser olika ut när på året en vakans ska fyllas, skriver man i ett pressmeddelande. – I den tidsperiod som bandyn befinner sig i just nu då inte seriegrupperna eller spelordningarna är fastställda, finns det en större möjlighet att fylla den vakanta platsen på ett mer sportsligt rättvist sätt. Man behöver inte ta hänsyn till den geografiska placeringen, det vill säga tillsätta platsen på geografiska grunder istället för sportsliga grunder, säger tävlingskommitténs ordförande Christer Persson och fortsätter.
– När seriegrupperna är beslutade och spelordning är fastställd är det svårare att fylla på med det lag som står sportsligt på tur, här får man då ta mer hänsyn till det geografiska område där serien spelas.

Om ett lag av någon anledning lämnar en serie, till exempel allsvenskan, på hösten och skall ersättas med det lag som sportsligt står på tur tvingas båda serierna rivas upp och göras om. Det medför stort arbete för förbundet, inblandade föreningar och även ändrade ekonomiska förutsättningar.
TK kommer under sommaren att se om det i tävlingsbestämmelserna går att justera den text som finns angående vakanser i seriesystemet.

Så fungerar prioriteringsordningen:
Svenska bandyförbundets tävlingskommitté (TK) har beslutat följande prioritetsordning för föreningar vad gäller den vakanta platsen i allsvenskan:.
– Att det är till allsvenskan som den vakanta platsen gäller (inte till norra eller södra allsvenskan)
– Att det i första hand är de lag som kvalat från div 1 till allsvenskan som ska erbjudas plats. I andra hand är det lagen som åkte ur allsvenskan som ska erbjudas plats.
– Att det uteslutande ska ske på sportsliga grunder. TK beslutade att poäng (snittpoäng per spelad match) ska vara grunden till vilken förening som ska erbjudas plats i allsvenskan.

Så prioriteras lagen:
Division 1
1. Surte BK, 1.89 snittpoäng
2. Selånger SK, 1.71
3. Norrtelje BF, 1.44
4. Målilla Bandy, 1.39
Allsvenskan
5. Mosserud GF, 11 inspelade poäng
6. Köpings IS, 10
7. Mölndal Bandy, 6
8. Nyborgs SK, 0

Denna prioriteringsordning gäller om fler föreningar lämnar återbud till spel i allsvenskan innan spelordning är fastställd. När spelordning är fastställd och förening lämnar återbud till spel kommer TK att fatta nytt beslut vad gäller prioriteringsordning.

Läs också