Arena: Anklagelserna grundlösa – Jag motarbetar inte nya bandyhallen

Sjöstedt SVD-debattStockholms Kultur- och  fastighetsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) tillbakavisar anklagelserna om att hon motarbetar en bandyhall i Stockholm som helt grundlösa.
I Svenska Dagbladet Debatt skriver hon: ”Att jag på något sätt skulle ha arbetat mot att planerna på hallen fortskrider saknar helt grund. Det är inte heller så att dessa planer är försenade utan fastighetskontoret bedömer att man kommer vara klar med utredningsprocess och nödvändiga beslut i nämnder för ett genomförande under 2015 givet att inga särskilda tekniska svårigheter uppstår på vägen.”

Läs hela debattinlägget här
Bandyworld kan tillägga Madeleine Sjöstedt är ursprungligen från Lidköping som av många kallas ”bandyns huvudstad”.

Läs också