Arena: Ruddalens bandbybana blir ”Ishall för alla issporter”

Göteborgs kommun har presenterat förslag på nya investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar i Göteborg. Där föreslås att det blir Konståkningshall på Heden i stället för nuvarande bandybanna och Ruddalens bandybana ska byggas om till en ishall för alla issporter och allmänhetensåkning. Ombyggnaden för Ruddalens beräknas till 65 MSEK. Två bandybanor blir en och ska delas med ”alla issporter” och allmänhetensåkning.

I rapporten som Bandyworld har tagit del av heter det: Ruddalens bandybana byggs om till en ishall för alla issporter. Investeringen blir en del av hela områdets upprustning och utveckling. Vi reducerar behovet av reinvesteringar, periodiskt underhåll och energiförbrukning. Om inte ytterligare en stor is byggs samtidigt sjunker kapaciteten under högsäsong (från den tidpunkt då Hedens Bandyarena avvecklas) men höjs under höst och senvinter då en hall tillåter längre issäsong. Kalkylen bygger på att etableringen kan ske på nuvarande plats och med tillräcklig publikkapacitet för att också kunna ersätta Hedens Bandyarena.

Projektet bygger på genomförande i två steg för att inte inkräckta på issäsongen – helt klart till säsongen 2017/18.

 

Läs också