Ekonomi: Ljusdal på minus

LjusdalLjusdals BK redovisar negativt resultat för räkenskapsåret maj 2013 till april 2014 med en förlust på 150 000 kronor. Försämringen gentemot föregeånde år betydande. Förlusten beror främst på uteblivna sponsorintäkter på 160 000 kr tillföljd av tre konkurser. Intäkterna för Ljusdal föll med knappt 675 000 kr samtidigt som utgifterna ökade med över 400 000 kr. Vinsten uppgick till nästan en miljon kronor. Ljusdal har alltjämt ett positivt eget kapital på 112 000 kr. Publiksiffrorna understeg det förväntade och uppgick till 719 åskådare. Dessutom har personalomkostnaderna ökat, vilket delvis beror på tränarbytet från Jesper Söderbäck till Patrik Larsson och Björn ”Böna” Eriksson, enligt Söderhamns-Kuriren.

Läs också