Baromtern: Allsvenskan – en istället för två eller fyra?


90 Ted Wiklund Boltic En Allsvenska istället för två. Det är ett förslag som förre Vänersborgs ordföranden Stig Bertilsson tillsammans med IFK Motalas ordförande Pär Bäckne lämnat som motion till Svenska Bandyförbundets årsmöte, skrivet TTELA. Elitserielagen är positiva, medan de allsvenska föreningarna är mer splittrade.

– Det här förslaget syftar till att göra de allsvenska lagen bättre. Vi upplever nu också att förslaget har en stark förankring i Bandysverige, säger Bertilsson som skrivit motionen som ordförande i IFK Vänersborg.

Utfallet av svaren blev den avgörande faktor för att skriva motionen till förbundets årsmöte 14 juni.

Motionen yrkar på att årsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning för att belysa förutsättningarna att inrätta en allsvensk serie.

Förbundet har också hunnit ta ställning till förslaget och bifallet den så den alltså nu också är förbundsstyrelsens förslag, skriver tidningen

Till motionen är också tillagd en motion från Smålands bandydistrikt om automatisk uppflyttning av seriesegrare i allsvenskan respektive division 1, alltså inget kvalspel. Denna motion anser förbundet vara besvarad med tanke på bifallet till IFK Vänersborgs motion.

Vad tycker du?

Läs också