– Ja, det är glasklart nu att det ska byggas en hall. På politikerutfrågningen i fredags sades det också tydligt ja på att hallen byggs den här mandatperioden. Vi ser det som ett muntligt löfte av Camilla Egberth, konstaterar IFK Motalas klubbchef Pär Beckne.

Tidningen skriver att i  majoritetens i budget kring satsningar på idrottsanläggningar så ska  aktivitetshall byggs den här mandatperioden och en ny simhall ska stå klar senast nästa mandatperiod.  Efter att budgeten har lagts ska nu en arbetsgrupp komma i gång, med folk från både kommunen och IFK-bandyn.

– Nästa vecka ska gruppen komma i gång, säger Pär Beckne till tidningen.

Först ska det tas fram en ny detaljplan för området på isstadion. Sedan är planen som tidigare att lägga en ny betongplatta och bädd och sedan bygga in befintliga lokaler som läktare, klubbhus, omklädningsrum, avbytarbås och pressbås. Ungefär som i Trollhättan, som Gripen har det.

IFK hoppas att hallen kan stå klar till hösten 2017.