Dispensen förlängd för Bergwallsgalltret

Ett godkännande-test av det så kallade Bergwallgallret är genomfört. I nuläget inväntar leverantören dokumentation och beslut. Dispensen för användandet av gallret har förlängts och gäller tills beslut tagits av testföretaget.

Läs också