Yttrandefrihet ger Fosshaug rätt!

Yttrandefrihetslagen gör att Per Fosshaug inte straffas för påhoppet på domarna i den tv-sända trettondagsmatchen. Däremot tillrättavisas han av Tillbergas ledning, skriver Svensk Bandy.

– Jag har varit i kontakt med Per och bara för att han blivit frikänd av Bandyförbundet gör inte att vi som klubb ställer upp på såna uttalanden. Det sprider negativ energi och kan förstöra för Tillberga. Det får inte förekomma, säger Tillbergas ordförande Stig Tibblin till Svenskbandy.se, som efterfrågar ett forum för domardiskussioner

– Det vore bra med ett forum att kunna diskutera med domarsidan. Vi skulle kunne ge varandra postitiv energi och gemensamt höja kvalitéen på bandyn.

Svenska Bandyförbundets tävlingskommitté har behandlat anmälan från Regel- och domarkommittén avseende de uttalanden som Per Fosshaug i Tillberga gjorde i TV4:s direktsändning av matchen Tillberga – Västerås.

– Tävlingskommittén delar anmälarens uppfattning av det grovt olämpliga i Fosshaugs uttalanden och fördömer dessa kraftigt. På grund av gällande lagstiftning (yttrandefrihetslagen) har riksidrottsnämnden fastslagit att idrottens regelsystem inte får avvika från samhällets lagstiftning i övrigt, säger tävlingskommitténs ordförande Mats Westling och fortsätter:

– Med hänvisning till de ansvarsregler som gäller för yttrandefrihetsbrott kan en idrottsmans yttrande i TV-program inte bli föremål för bestraffning enligt RF:s stadgar. Tävlingskommittén är därför förhindrad att utdöma bestraffning på grund av den gjorda anmälan.

Läs också