Bandyförbundets styrelse avslår Gripens överklagan

Bandyförbundets styrelse har vid ett ordinarie möte idag behandlat överklagan från Gripen Trollhättan BK som inte beviljats Elitlicens. Styrelsen har beslutat att avslå Griepns överklagan.

Gripen framhäver framför allt följande punkter i sin överklagan;

Begreppet ”rimlig tid”
I kriterierna för Ekonomilicens förekommer begreppet rimlig tid. Styrelsen konstaterar att Ekonominämnden (EN) successivt skärpt kraven för att erhålla Elitlicens. Målbilden har varit att alla föreningar vid beviljande av elitlicens 2013-05-01 ska uppfylla kravet på positivt eget kapital. Detta har kommunicerats redan i februari 2013, då Gripen brevledes meddelades att de för att erhålla elitlicens ska ha ett positivt eget kapital. Gripen hade vid tillfället ett betydande negativt eget kapital och EN meddelade skriftligt att de vid det tillfället inte beviljats elitlicens för det fall de hade avancerat. Enligt anvisningar framgår att rimlig tid kan variera från fall till fall och bedöms med hänsyn till bl.a. utgångsläge, historik och substans i handlingsplan.

Likabehandlingsprincipen
Gripen refererar till händelser som skett under den tidsperiod om 10 år som ekonominämnden funnits, där handlingsplaner på två år accepterats. Styrelsens bedömning är att de skärpta kraven om att positivt eget kapital ska vara uppfyllt senast 2013-05-01 kommunicerats, och att det gäller alla. Styrelsen anser att alla föreningar behandlats lika, men att kraven har skärpts från år till år, varför jämförelser bakåt i tiden inte är relevanta.

Läs också