Arena: Köpings bandybana räddas?

Köpings kommun står för en investering på 20 Mkr för att hålla igång bandybanan och det ansåg den sittande politikerna i Köping vara för mycket och var på väg att lägga ner banan. Men i dag kom glädjebeskedet att man ändrat sig, skriver Bärgslagsbladet Arboga Tidning i dag. Den kraftiga opinionen mot nedläggningen.

Politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott under helgen i tysthet diskuterat den heta frågan. De har tagit fasta på de högljudda protester som kommit efter att dessa politiker föreslagit en avveckling av den konstfrusna isbanan. Den anses vara dyr i drift, i dåligt skick samtidigt som utnyttjandet av isbanan varit lågt, skriver tidningen.

Bergslagsbladet avslöjar att politikerna trots allt vill ge bandyn andrum. Därför föreslås att en extra miljon kronor satsas på i det alternativ kring inköp av ett ställverk som ändå måste genomföras. Tidigare förslag omfattande en satsning på 1,5 miljoner kronor – nu läggs ytterligare en miljon kronor till satsning. Därmed kan den konstfrusna isbanan leva kvar ytterligare några år.

– Vi är inte beredda att investera i en ny bandyanläggning. Det vore inte att ta ansvar för kommunens ekonomiska situation ur ett helhetsperspektiv. Däremot är det tydligt att intresset för bandyn är starkare än vad vi först bedömde. Det har vi förstått och tagit till oss. Vi har känt kämparglöden och den vill vi stötta genom att föreslå dessa investeringar som kommer att kosta cirka 2,5 miljoner kronor. På så sätt får sporten en tidsfrist att stärka sin ställning och KIS Bandy får tid att hitta alternativa lösningar för framtida drift och underhåll, säger Elizabeth Salomonsson (Socialdemokraterna), kommunstyrelsens ordförande, till tidningen.

 

Läs också