Arena: Blir det hall hamnar den på Sävstaås

Kommunledningen har nu bestämt sig för att utveckla SJ-området med fokus på handel, boende, fritid och turism och samtidigt planera för en bandyhall på Sävstaås. Poltitkerna planerar med byggstart 2014.

– SJ-området är kulturhistoriskt intressant och därför är det av största vikt att kommunen har huvudansvaret för området, förklarar kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall, som samtidigt betonar att det är mycket viktigt att byggandet av en bandyhall kommer igång så snart som möjligt.
– En bandyhall skulle innebära att vi också tar ett helhetsgrepp när det gäller Sävstaås.
Det är majoriteten med socialdemokraterna, folkpartiet, vänsterpartiet, sjukvårdspartiet och miljöpartiet som enats om detta.

Hallutredningen viktig
Ett av skälen till kommunledningens ställningstagande är den hallrapport som presenterades tidigare i år.
Kommunledningen anser att det finns sådana värden i SJ-området att det inte är ansvarsfullt att sälja området och frånsäga sig inflytande.
Samtal och dialog
– Både när det gäller SJ-området och bandyhall på Sävstaås vill vi ha en dialog med föreningarna och näringslivet i Bollnäs, understryker kommunalrådet Marie Centerwall.

Utveckling av Bollnäs
Närmast ska nu frågan behandlas politiskt.
– Jag kommer i morgon att lägga fram vårt förslag inför kommunstyrelsens arbetsutskott.
– Det här innebär en rejäl satsning och utveckling av Bollnäs som kommer många tillgodo, betonar kommunalrådet Marie Centerwall.

Läs också

1 kommentar på ”Arena: Blir det hall hamnar den på Sävstaås”

  1. Det var det enda alternativet. Fel att lägga tid och energi på hallförslaget nere på stan.
    Det har verkligen gjort att tiden slösats bort.

Kommentarer är stängda.