Ekonomi: Boltic har beviljats rekonstruktion

Tidigare i somras ansökte BolticGöta om rekonstruktion hos tingsrätten. Nu har Boltic beviljats företagsrekonstruktion.
Bolticgöta får genomföra en företagsrekonstruktion enligt ett beslut i Värmlands tingsrätt. Anledningen till ansökan var på grund av att skulderna på 2,5 miljoner kronor är för stora för att klara sig ur situationen.

Till rekonstruktör har Henrik Nilsson utsetts. Han säger till NWT följande:
– Detta innebär att inom tre månader ska ett förslag läggas fram till fordringsägarna, och under den tiden är föreningen skyddad från ansökan om konkurs och krav från kronofogden. Där kommer ett 25-procentigt ackord att föreslås, vilket betyder att fordringsägaren får 25 procent av skulden.

Läs också