Om

 

 

Integritetspolicy

Vi har ett register för vårt nyhetsbrev som skickas till de som anmält att de vill få det. Det går  avregistrera direkt i brevet eller att skicka ett e-postmeddelande till webmaster@bandyworld.se att du önskar avregistrera dig. I övrigt raderas inkommande mejl med avsändarnamn efter ett år.

Vi har i övrigt inga kundregister eller insamlingar av våra kundnummer.

Information cookies?

Cookies styr vilka annonser via annonsnätverk som du ser och vi mäter även statistik hur många som läser olika artiklar etc. Du kan själv avgöra vilka cookies du accepterar eller vill ta bort. Det gör du via inställningar på den webbläsare som du använder.

Firefox Mozilla

Google Chrome 

Internet Explorer

Opera