Ukraina

Mål Ass Utv
1. Andrii Kurudz (GK) 0 1 0
2. Oleh Chykariev 0 0 0
3. Matviy Khotyaintsev 1 0 0
4. Oleksandr Badamshyn 1 0 0
5. Dmytro Ziuz 0 1 0
6. Sergii Mozgovoi 0 0 0
8. Andrii Vershetskyi 0 0 10
11. Illia Ivanov 1 0 0
13. Anton Lozovoi 0 0 5
15. Viacheslav Kuzmin 0 0 0
16. Mykhailo Skalytskyi 1 0 10
17. Andrey Markovichenko 1 0 10
20. Dmytro Balashov (GK) 0 0 0
21. Ivan Shvedchenko 0 0 0
25. Oleksandr Mitlenko 0 0 10
26. Roman Levchenko 1 1 0