Arena Göransson Arena

Fakta

Multiarena som färdigställdes och invigdes 2009

Konstfrusen isyta
67 x 111 m (65 x 105 spelyta)

Total byggnadsyta
12 940 m²

Publikkapacitet
ca 10 000
Läktarplatser, 3 100 läktare, sittande
700 läktare, stående

Restaurang
ca 300 platser