Kina

Mål Ass Utv
2. Xue Liu 0 0 6
3. Qiming Li 0 0 0
5. Zhipeng Chen 0 0 0
6. Lijun Shen 0 0 0
8. Fujia Liu 0 0 0
9. Haotian Liu 0 0 0
10. Peng Zhang 0 0 0
12. Yi Geng (GK) 0 0 0
13. Xiaoou Cai 0 0 0
14. Xin Guo 0 0 0
15. Bingzhuo Chen 0 1 0
16. Weiliang Qi 1 0 0
17. Yunfan (Daniel) Zhang 0 0 0
18. Bingyue Chen 0 0 0
100. Xu Wang 0 0 0