B-gruppen – Resultat

VM2014

B-gruppen är indelad i två seedade grupper. I år hittar vi nya nationer som Somalia och Tyskland.

1. Lettland 1. Japan
2. Ungern 2. Ukraina
3. Estland 3. Somalia
4. Nederländerna 4. Tyskland
5. Mongoliet

28 januari 2014
Ukraina – Mongolet 2-7
Nederländerna – Lettland 3-10
Ukraina – Somalia 13-0
Mongoliet – Tyskland 3-1

27 januari 2014
Nederländerna – Ungern 2-4
Japan – Ukraina 2-1
Lettland – Estland 4-4
Somalia – Tyskland 1-22
Mongoliet – Japan 2-3