Hammarby på observationslistan

– Det är viktigt att påpeka att rapporten inte är en prognos om det ekonomiska resultatet för innevarande säsong. Den visar egentligen bara att vi hade likvida problem i augusti, september och oktober, vilket nästan alla bandyföreningar har.

Våra intäkter från samarbetsavtal och publik kommer i större omfattning under månaderna november till mars (vi hade bara en hemmamatch före den 31/10). Däremot finns utgifter för löner, materialinköp m.m. även under de månader intäkterna är skrala. Därför kan det, när man mäter av ekonomin vid en tidpunkt som slutet av oktober, tillfälligt se ut så här. Så kommenterar Hammarbys ordförande Sonny Lööf delårsrapporten.

I rapporten framgår det att Hammarbysresultat för perioden maj oktober var 1.1 Mkr sämre än i fjol och uppgick till – 1,573 MKr för perioden. De finansiella tillgångarna uppgår endast till 95 tkr jämfört med 260 tkr vid samma tillfället i fjol. Halva det egna kapitalet är förbrukat.

Aktien noteras på Aktietorget, men med anledning av delårsrapporten flyttas aktien till observationslistan.

Läs också