Arena: ”Skolbyggnad ersätter Studenternas IP”

Nästa år börjar den nya fotbollsarenan i Uppsala att byggas. Men det är fortfarande oklart vart bandyn ska ta vägen. Dessutom överväger kommunen att anlägga en skola på Studenternas klassiska bandy­arena, det skriver Uppsalatidningen.
Någon inomhusarena för elitspel är inte aktuell. Utbyggnaden av Relitahallen kostar 200 MSEK för att ge plats åt 3 500 åskådare. Bandyföreningarna som bekostat hallen hittills tycker det är dags att kommunen ska ta sin del nu.

– Av ekonomiska skäl kunde bandyn inte flytta in i Nya Studenternas utan den blir en ren fotbollsarena. Vi har till uppgift att presentera en lösning för bandyn, men av olika skäl har vi inte hunnit göra det ännu. Andra frågor har prioriterats och bandyn har redan en godkänd elitanläggning i Studenternas så det är ingen paniksituation, säger Rickard Malmström (kommunalråd Miljöpartiet) till Uppsalatidningen.

Håkan Södergren, kontaktperson för Allians för bandyhallar i Uppsala, saknar där­emot en framtidsplan för idrotten från kommunens sida och säger till tidningen:
– Det är klart att man blir orolig när man hör om planer på att bygga en skola på Studenternas och att det inte finns några alternativa arenaförslag för bandyn, säger han.

Läs också