Elitserien: Hammarbys kapital

Hammarby har hållit en extra bolagsstämma då mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Nu redovisar man ett positivt Eget kapital uppgående till 532 tkr enligt Kontrollbalansräkning som upprättades per den 31 december 2017. Bakom förbättringen finns änkta kostnader, sponsorer, Zinkentältet och frivilliga bidrag från våra supporters. Styrelsen skriver att man känner ett starkt engagemang i hela klubben och stöttning från alla dessa grupper såväl som många andra i Bandysverige.
 Hammarby skriver vidare på sin hemsida att genom detta har klubben tagit ett stort och nödvändigt steg för den fortsatta existensen och framtiden. Vid stämman presenterade ordförande Jan Henriksson den positiva trend som klubben befinner sig, men betonade att detta bara är ett steg på vägen till en hållbar och stark ekonomisk situation. Arbetet med att hålla hårt i kostnadsramarna, som sänktes till denna säsong, ska fortsätta.
 
– Förutsättningarna för Elitlicens för säsongen 2018/2019 är också härmed mycket goda, säger Henriksson till Hammarbybandy.
 
Vi hoppas nu på en bra avslutning på säsongen och hoppas på fortsatt starkt stöd på läktarna!
 
Styrelsen budskap inför säsongen var:
Denna säsong är något av en ödessäsong för Hammarby, som ännu inte har beviljats elitlicens för nästkommande säsong. I år har vi bestämt oss för att på allvar verkligen bygga upp en ekonomiskt hållbar situation för klubben. En nödvändighet för klubbens existens och långsiktiga utveckling. Hittills har det gått enligt plan och vi följer den upprättade budgeten, som pekar mot ett plusresultat på över en halv miljon. Utöver det behöver klubben snarast stärka upp ekonomin med över 2 mkr för att få till en balansräkning som håller över tid. Det pågår f n flera aktiviteter för att detta ska bli möjligt. Den ekonomiska bördan efter över 15 år, med oftast negativt ekonomiskt resultat, måste nu avlägsnas. Vi har kommit en bra bit på väg, men mycket arbete återstår innan vi är i hamn.”
   

Läs också