Elitserien: Hammarby tvingas till besparingar – Säger upp kontrakten

Elitserien Hammarby Falu BS Skärmklipp från Bandyplaysändningen

Hammarby Bandy vidtar åtgärder för att säkra Elitlicensen 19/20 skriver Hammarby på hemsidan. Dagens Nyheter skriver i kväll att man säger upp spelarkontrakten och spelarna är fria att lämna klubben.

– Det här sker under kontrollerade former, det kan låta mer dramatiskt än vad det i själva verket är. Sen är det förstås inte populärt bland spelare och ledare att få det här beskedet. Men det var det minst dåliga vi kunde göra, och det mest ansvarsfulla vi kunde göra, säger Hammarby bandy AB:s ordförande Jan Henriksson till Sportradion. – Jag hoppas förstås att truppen är intakt i mars. Mycket talar för det men vi ska inte ta något för givet.  

Hammarby Bandy AB gjorde förra säsongen ett plusresultat på över en halv miljon, vilket var bäst i Elitserien. Detta var ett oerhört viktigt och nödvändigt ekonomiskt trendbrott för klubben. Vi minskade därmed vårt negativa egna kapital till 1 mkr. Under denna säsong behöver vi kunna uppvisa ett positivt eget kapital innan verksamhetsårets slut 2019-04-30. Hammarby är en av tre Elitserieklubbar som är under s k fortsatt granskning inför licensnämndens beslut.
 
Vi kan i nuläget konstatera att vi måste vidta en del åtgärder för att tillse att Elitlicensen kan beviljas. Detta mot bakgrund av att bl a partnersamarbeten/sponsring inte har fallit ut som planerat och att publiktillströmningen till våra hemmamatcher har varit under förväntan, dessutom är det indragna serveringstillståndet för Zinkentältet en försvårande omständighet, sammantaget innebär detta att vi måste jobba in ca 2 mkr under resten av säsongen. Alla medarbetare och styrelsen gör sitt yttersta för att möjliggöra detta.
 
På kort sikt innebär detta:
 
– Besparingar på över 1 mkr genom bl a lönejusteringar och ändrad organisation.
 
– Öka intäkterna med ca 1 mkr mot prognos genom stöd från nya och befintliga sponsorer samt ökade publikintäkter.
 
Peter Hällsås, tillträder den 1 januari som t f VD och Klubbchef för Hammarby Bandy. Han efterträder Anders Hagbo, som kommer att fortsätta arbeta på ideell basis och fokusera på arrangemangsfrågor och att vi kan öka publiksiffrorna samt eventintäkterna på arenan.
 
På lång sikt ska vi på ett ansvarsfullt och systematiskt sätt bygga upp en hållbar utveckling av klubben. Det är viktigt att utifrån nuläget ”rätta munnen efter matsäcken”.
 
Målet är en långsiktigt hållbar ekonomi med ett positivt eget kapital. Med de åtgärder vi nu tar till bedömer vi att det finns en mycket god chans att detta uppnås under innevarande räkenskapsår, det vill säga till den 30 april 2019.
 
Vi välkomnar Svenska Bandyförbundets initiativ till utredning om översyn av ekonomin i svensk elitbandy. Parallellt med detta har Hammarby Bandy inlett samtal med ett flertal ledande bandyklubbar med liknande utmaningar där vi tillsammans på ett ansvarsfullt sätt kan medverka till en hållbar utveckling av svensk elitbandy.
 
Avslutningsvis vill vi även vädja till initiativ från våra trogna supportar och sponsorer som kan bidra till att vi klarar denna utmaning för en långsiktig, ansvarsfull och hållbar framtid för Hammarby Bandy.

Läs också