Elitserien: Nya namn i Åby Tjureda

ÅbyTjuredas nya sportgrupp från vänster Johan Sigvardsson, Patrik Sjölund och Sören Johanssson Foto Åby Tjureda

Frank Gunnarsson har begärt bli entledigad från sin roll som sportchef för elitserieföreningen Åby Tjureda. Arbetet tas i stället över av trio bestående av föreningens nye ordförande Johan Sigvardsson, styrelseledamoten Patrik Sjölund och A-lagets Team Manager Sören Johansson.

-Ser det som mycket angeläget att vi inte tappar någon enda ledarresurs, inte minst ett sådant här år då vi ställs inför så många nya påfrestningar, säger Johan Sigvardsson.

Åby Tjureda skriver att man under de senaste fyra åren har haft sin framgångsrikaste sportsliga period någonsin och arkitekten bakom detta är Frank Gunnarsson. “Ett helgjutet engagemang som kräver lika mycket strategiskt tänk som konkret beslutskraft. I många frågor hade detta inte varit möjligt utan god support av kollegan Johnny Lindman.”

– Föreningen är skyldig Frank Gunnarsson mycket uppskattning och tacksamhet för dennes oegennyttiga arbete. Som ny ordförande har jag svårt att greppa vidden av detta, men många har vitsordat det, säger Johan Sigvardsson.

Frank Gunnarsson jobbar vidare i föreningen med vissa specifika sportfrågor och framförallt att han tillsammans med Carolina Sköld har påtagit sig ansvaret för sponsorverksamheten.

Owe Svensson Foto Åby Tjureda


Efter 53 år som ordförande valde Owe Svensson att lämna posten som ordförande i Åby Tjureda. I stället valdes Johan Sigvardsson till ordförande. Johan arbetar som analytiker på energibolaget Bixia. Tidigare har Johan jobbat på Swedbank med bl a Åby Tjureda IF som kund. Johan tidigare varit med i styrelsen för Östers IFs supportreklubb East Front.

Läs också