Skador: Ny redovisning

Svenska Bandyförbundet inför nu skaderedovisning vilket förbundet anser ha varit bristfällig under några år medger man. Någon redovisning av t ex hjärnskakningar har inte funnits.
– Vi vill ta ett krafttag kring detta och nu skall alla skador i träning och match oavsett serie redovisas på en uppdaterad skadeblankett, säger Per-Anders Gustafsson, Bandyförbundets ordförande, och fortsätter.
– Det är en självklarhet, innan vi fastställer någon form av åtgärd i detta mycket angelägna område, att vi måste ha ett brett och djupt underlag om nuläget. Vi både vädjar till och kräver av våra ledare, föräldrar, domare att alla skador nu skall redovisas.

Läs också