Elitserien: Hammarby landar på på positivt resultat och eget kapital

Hammarby IF Bandyförening har genomgått ett stålbad och har lyckats vända det ekonomiska kärva läget till ett positivt rörelseresultat och dessutom ett positivt eget kapital på över en miljon kronor! Nu lämnar ordförande Anders Gidrup ordförandeklubban till Anders Löfgren.

Hammarby lyckades vända verksamheten från ett negativt rörelseresultat på 1 072 MSEK 2018/2019 till ett positivt resultat på 84 339 kr 2019/20 för koncernen och kan dessutom redovisa ett positivt eget kapital på nära 1,2 MSEK för senaste verksamhetsåret i stället för ett negativt eget kapital på drygt en halv miljon kronor (-595 588) för verksamhetsåret som avslutades i april 2019.

Under sommaren förra året lämnade Hammarbys styrelse in en konkursansökan för Hammarby Bandy AB efter att då man inte lyckats återskapa det negativa egna kapitalet och den likvida situationen var akut. Konkursen innebar att Hammarbys herrtrupp tvingades träna enskild och organiserad träning återupptogs först inför Svenska Cupen i september. Spelare, ledare och kanslipersonalens löner fick sin lön via den statliga lönegarantin.

Hammarby Bandy kunde spela kvar i elitserien trots konkurs. Hammarby skriver i årsredovisningen: “En konkurs innebär i normalfallet degradering i seriesystemet men eftersom Hammarby IF Bandy numera äger elitlicensen sedan maj 2019 så undveks degradering. Samt att de ekonomiska oegentligheter som polisanmälts under mars 2019 kan ses som särskilda skäl för en degradering inte ska ske enligt tävlingsbestämmelserna för Svenska bandy.

I augusti i fjol 2019 skapades ett nytt dotterbolag till Hammarby IF Bandy. Ett eventbolag skapades, Bajen Bandy AB för att driva restaurangverksamhet i samband med match. Under hösten 2019 ansökte styrelsen om det ekonomiskt så viktiga utskänkningstillståndet hos Tillståndsenheten vid Stockholms Stad och fick ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i samband med matcharrangemang. I augusti väntas beslut om man får ett stadigvarande tillstånd.

Arbetet med sponsring har utvecklats mycket positivt fram till säsongsavslutningen, skriver Hammarby i årsredovisningen. Många viktiga och betydande avtal slöts under hösten 2019 och under inledningen av 2020. Sedan drabbades Sverige av pandemin, Covid-19 och arbetet med att knyta nya sponsorer och teckna avtal inför kommande säsong har stannat av. Näringslivet är hårt drabbat, särskilt i Stockholm och många har permitterat anställda.

Covid-19 skapar direkta problem och skapar osäkerhet inför framtiden

Situationen är mycket oviss inför kommande säsong vilket gäller huvuddelen av all idrott i landet, skriver Hammarby där sponsorintäkter tillsammans med publikintäkter är föreningens viktigaste inkomstkällor. För att möta en osäker framtid har föreningen infört en Corona-klausul i samtliga spelar- och ledaravtal, vilket medger möjlighet till omförhandling om effekterna av pandemin blir långvariga.

Hammarby IF har korttidspermitterat alla spelare och kanslipersonal till följd av pandemin och erhållit ca 200 000 kronor i stöd.

Ligger Folkhälsomyndigheten fast med att inte tillåta matcharrangemang med publik under hösten 2020 innebär  det stora ekonomiska konsekvenser för Bajen Bandy AB och Hammarby IF Bandy. De har ansökt om medel från Riksidrottsförbundet för att kompensera för minskad försäljning av säsongskort till följd av pandemin. Reglerna medger inte kompensation för minskade sponsorintäkter.

Hammarby skriver i årsredovisningen att styrelse har framfört till Svenska Bandyförbundet samt Svensk Elitbandy att starkt verka för möjlighet söka ytterligare stödpaket från Riksidrottsförbundet för att kunna kompensera ekonomiskt bortfall under en långsiktig pandemi.

Permitteringar till följd av Corona Under mars korttidspermitterades alla spelare och kanslipersonal som direkt följd av pandemin och Hammarby IF erhöll statligt stöd på ca 200 000 i samband med detta.

Ny styrelse för 2020/2021 i Hammarby IF Bandy

Anders Löfgren tar  över ordförande klubban efter Anders Gidrup. Därutöver lämnar fyra ledamöter styrelsen. Nya i styrelsen föreslogs Fredrik Claesson, Stefan Lindblom, Janne Kjellsson, Richard Teern.

Lämnar gör utöver ordförande Anders Gidrup, Per Dalin, Carin Jahn, Kristina Öijer och Jens Sjöberg.

Läs också