Covid-19: Pandemin tvingar till nya spelregler transferfönstret stängs 28 oktober – “Beslut av detta slag brukar tas i diktaturer.”

Svenska Bandyförbundet datum för övergångar och stänger transferfönstret redan i oktober.
AIK upprörs av ändringen, men förklaras av Svensk Bandyförbundet som en åtgärd orsakad av pandemin.

Svenska Bandyförbundet kommer inte under tiden 28 oktober – 15 januari 2021 att utfärda några nya spelarlicenser för spelarövergångar mellan eller inom Elitserien Herr och Dam samt Allsvenskan Herr. I de fall det kan finnas särskilda omständigheter kan tävlingskommittén besluta om dispenser.

– Förbundets vilja och syfte är att se till hela bandyns bästa både på lång och kort sikt, och ett år som detta innebär det att vi tyvärr måste fatta en del svåra beslut som vi vet inte kommer gillas av alla.  Men vi hoppas ändå att man respekterar de skäl vi har för det här beslutet. Och personligen så tror jag inte effekterna kommer bli så där jättestora då klubbar och spelare fortfarande kan söka dispens om man är överens om villkoren för en övergång, eller om särskilda skäl föreligger för en spelare att byta klubb. För oss handlar det mer om att ge klubbarna andrum och i lugn och ro kunna planera för att få säsongen att gå ihop.

AIK skräder inte orden:
“Beslut av detta slag brukar tas i diktaturer.”
“Det här beslutet är ett tydligt beställningsjobb från en del klubbar och SBF borde rodna eller rent att skämmas att på detta sätt falla till föga.”

Svenska bandyförbundets vice ordförande Jesper Kärrbrink förklarar beslutet i ett pressmeddelande Sportbladet tagit del av: – Som en del i att försöka skapa förutsättningar för så många klubbar som möjligt att vidta nödvändiga åtgärder för att klara ekonomin i den här minst sagt utmanade säsongen så har förbundet jobbat fram en rad ”pandemi-åtgärder” som vi sedan presenterat för FSE och ASF, säger han.

AIKs inlägg:
“Svenska Bandyförbundet ändrar spelreglerna”
Svenska Bandyförbundet (SBF) tog ett styrelsebeslut i söndags (den 25 okt) att stänga årets transferfönster den 28 oktober, istället för det tidigare fastställda datumet 15 jan 2021.
SBF kommer genom beslutet att omöjliggöra en flytt för spelare som inte vill gå med på en klubbs lönesänkning. Sällan eller aldrig har ett idrottsförbund begränsat spelares arbetsmarknad på ett mer handgripligt sätt.
Elitserieföreningen (FSE) har ingenting att erinra i frågan, vilket är lika uppseendeväckande.
Spelarmarknad och transfers är en viktig del av sporten. Att tillsända elitklubbar ett beslut i en så viktig fråga kl 21 under måndagskvällen där det tydligt framgår att transferfönstret endast är öppet i ytterligare 27 tim är ett ingrepp i klubbarnas investeringar och helt utan förståelse för att transfers är en pågående process som många gånger sker över lång tid.

Ett infall från SBF´s styrelse? Nej, det är snarare så att återbetalning från ledande ledamöter för support vid det senaste årsmötet måste ske. Det finns ledande klubbar i Sverige som av allt att döma planerar lönesänkningar för sina spelare och att man nu vill låsa fast dem ändå via beslut i SBF. Beslut av detta slag brukar tas i diktaturer.

I den avslutande meningen i det informationsblad som klubbarna erhöll sent i går omtalas dispenser utan att preciseras. Bara den skrivningen utan att precisera vad som omtalas är också helt sjuk. Vi gissar oss till att det blir lättnader i särskilda fall men vet inte vilka. Otroligt. 7
AIK kommer kraftfullt att ta strid i frågan. När AIK föreslår förändringar i tävlingsbestämmelserna går vi den väg som finns. Vi skriver motioner till årsmöte och i det fall vi anser det vara prioriterade frågor finns det alltid möjlighet att kalla till extra möte. Vad har bandyns tävlingsbestämmelser för bäring om SBF´s styrelse kan ändra spelplanen över natten? Den här sporten är illa ute med ageranden som detta.
Att skylla på Covid-19 duger inte. Det finns statliga stödpaket att tillgå för alla klubbar och det fungerar sämre än vanligt att sitta och vänta på stekta sparvar.
I det fall klubbar vill genomföra sänkningar av sina spelarkostnader får de räkna med att spelare kan välja att gå till annan klubb – det är sund marknadsekonomi och kanske precis vad en klubb i utsatt läge verkligen behöver, dvs möjligen sänkta sportsliga ambitioner och en minskad lönekostnad.
Tillbaka till spelarna. Skulle du som läser den här texten tycka att det var kul om staten begränsade dina möjligheter på arbetsmarknaden genom att indirekt medverka till att du får en lägre lön? Dessutom utan möjlighet till nytt arbete hos branschkollega. Nänä, skulle inte tro det. AIK kommer under dagen att tala med expertis inom arbetsrätt och spelare – oavsett klubbtillhörighet – kan kontakta AIK för hjälp, råd eller stöd. Naturligtvis helt konfidentiellt.
Nu kommer AIK att noga undersöka hur detta beslut har fattats och hur beslutsunderlaget har sett ut. Det är ett faktum att ingen debatt har förts eller att någon enkät har gått ut till elitklubbarna som det gör i samtliga andra frågor. Det här beslutet är ett tydligt beställningsjobb från en del klubbar och SBF borde rodna eller rent att skämmas att på detta sätt falla till föga.
AIK kommer aldrig acceptera att ingrepp i tävlingsbestämmelser som detta sker under pågående säsong och beslutet strider mot givna demokratiska vägar.

Läs också