Corona: Senaste rekommendationerna för tre regioner ”Undvik träning och matcher” – DIREKT

Ökningstakten ligger på 50-70% i veckan. Det innebär tre ggr fler om några veckor! Därför görs kraftfulla åtgärder nu.

Lokala regler gäller i Stockholm, Uppsala, Skåne, Västra Götaland, Östergötland.  Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att:
– Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
– Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
– Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län har ökat kraftigt. Det har gett en ökad belastning på hälso- och sjukvården, med ett ökat antal inskrivna patienter med covid-19 i slutenvården.
Antalet smittade personer inom SÄBO, särskilda boendeformer för äldre, har också ökat. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs också