Arena: Fem förslag på ett nytt Tingvalla

Tak över Tingvalla eller inte har varit en het fråga i flera år. Trots att det nu finns fyra konkreta förslag är svaret ja eller nej fortfarande långt borta. – I juni sätter vi budgeten för 2013–2015 och då ska vi ha ett beslut, säger Henrik Lander, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden till NWT.

1. Drömhallen 12 000 kvm isyta. Pris: Ca 400 Mkr.
– en uppvärmd hall som rymmer bandy, hastighetsskridsko, shorttrack, konståkning, hockey och friluftsåkning för allmänheten.
– 4 000 läktarplatser.
– plats för teknisk utrustning, omklädningsrum och stora övriga utrymmen.
– en arkitektonisk ambition att smälta in i miljön helt byggd i trä.

2. Likartad varm hall som i alternativ 1. Pris: Ca 350 MSEK
– 2 000 läktarplatser.

3. Likartad hall som i alternativ 1 och 2 men kall, alltså ej uppvärmd. Pris: ca 300 MSEK.

4. Att inte bygga någon hall. Dock måste investeringar göras under en tioårsperiod.
Pris: ca 120 MSEK.

5. Ett mellanalternativ till 3 och 4, Vindskydd runt bandyplanen som i Edsbyn.

Läs mer i NWT
Utan ekonomiskt tak lyfter arenavisionerna
Butiker och bostäder bredvid multiarenan

Läs också