Elitserien: Sandviken säger upp spelaravtalen

Sandviken har ett underskott på 2 miljoner kronor, vilket man redovisade vid senaste årsmötet tidigare i år. Klubben har minskat sina kostnader med 30 procent. Men läget är ansträngt. Man säger nu upp spelarkontrakten med avslut 31 mars 2019.

Under vintern har SAIK 40 procent färre åskådare på sina matcher jämfört med ifjol. För att komma tillrätta med publiktappet kommer man se över matcharrangemangen och prissättningen för resterande del av grundserien för att förbättra förutsättningarna för publikökning.

Vi ser mycket allvarligt på situationen och den är ytterst beklaglig. Vi gör allt vi kan för att rädda situationen! Vi vet inte hur arbetet kommer att sluta men vår absoluta förhoppning är att SAIK Bandy ska fortsätta fostra bandyspelare och att Sandvikenborna ska kunna vara stolt över en välmående förening och uppleva både elitbandy och breddidrott.
skriver Sandvikens AIK.

Läget är en följd av att föreningen under många år har haft en försvagad organisation och ett eftersatt marknadsarbete vilket gjort att vi tappat i försäljning med minskade sponsorintäkter som resultat. Tidigare beslut om kostnadsnedskärningar har uppfyllts, men på grund av ett eftersatt marknadsarbete gjorde vi en väldigt noggrann rekrytering för tjänsten som marknadsansvarig, något som tagit tid och gjort att försäljningen inför säsongen kommit igång sent. Vi har även haft betydligt färre åskådare på våra hemmamatcher vilket försämrat våra intäkter ytterligare. Lönsamhetsproblemen innebär att föreningen dras med en mycket ansträngd likviditet och har hamnat efter i leverantörsbetalningar, vilket är mycket beklagligt och inte alls vad vi önskat.

elitlicens kommande säsong är beroende av ett positivt eget kapital. För att återställa det egna kapitalet behöver vi öka våra tillgångar och minska våra skulder.
Vi för därför sedan en tid tillbaka en intensiv dialog med våra fordringsägare samt våra största partners om att se över skuldsidan och öka våra tillgångar för att förbättra det ekonomiska läget och lösa föreningens likviditetsbehov på kort och lång sikt samt för att eliminera föreningens underskott så att ekonomin kan komma i balans. Detta arbete har pågått under en längre tid och är nu inne i sitt slutskede.
Vi kommer även att inleda en dialog med samtliga av våra leverantörer om hantering av de leverantörsbetalningar vi ligger efter med.
Då vi ännu inte vet utgången av arbetet med elitlicensen vill vi ta vårt ansvar och med hänsyn till våra spelare säger vi redan nu upp spelaravtalen för avslut den 31 mars 2019. Därefter kan vi omförhandla avtalen inför nästa säsong utifrån de förutsättningar vi har då. Detta görs även som ett led i att minska kostnader och skapa förutsättningar för att bygga ett nytt hållbart SAIK Bandy i framtiden.

SAIK hoppas på att supportrarnas hjälp då man ser att kommande månader blir avgörande för klubbens framtid. Man behöver all ekonomisk hjälp vi kan få från såväl privatpersoner som företag. Detta genom ökad tillströmning till matcherna ökade sponsorintäkter samt att bli medlem i klubben. Sandvikensupporters har i samarbete med oss öppnat upp insamlingen ”Tillsammans är vi oslagbara” där både företag och privatpersoner kan bidra till klubbens framtid. Swisha ditt bidrag till: 123 222 80 13 och märk inbetalningen med ”Oslagbara”.

Läs också