Ekonomi: Västerås SKs akuta likviditetskris är löst

Västerås SK har brottats med akut likviditetskris under senaste veckan. Sedan Västerås SK lämnade pressmeddelandet där skulden till VSK Fotboll offentliggjordes inleddes ett hårt arbete i klubben för att lösa situationen. Resultatet av arbetet har inte låtit vänta på sig. VSK Bandy meddelar nu att man inte behöver be att få låna mer pengar av VSK Fotboll.

Västerås tycker självkritiskt att man har brustit i kommunikationen den senaste veckan rörande hur mycket pengar vi släpat efter med i avräkningarna mot VSK Fotboll. Arbetat har pågått bakom kulisserna och man har valt att avvakta tills nu, för att kunna kommunicera det verkliga beloppet.

VSK meddelar att tack vare gåvor på 700 tkr och där resterande summa finansieras via egna tillgängliga likvida medel samt lån från andra finansiärer kommer VSK Bandy den 31/12 att ha reglerat saldot på drygt 3 mkr på avräkningskontot till VSK Fotboll. Kvar blir det lån på 1,2 mkr som VSK Bandy lånade av VSK Fotboll säsongen 2017/2018.

– Att vi fått in gåvor på 700 tkr på en vecka visar vilket enormt engagemang det finns kring VSK Bandy och det är vi otroligt tacksamma för. Utöver dessa gåvor har vi upplevt ett stort engagemang från våra medlemmar och supportrar, något vi är otroligt glada över då det visar att VSK Bandy berör.

I och med detta har vi temporärt löst likviditeten, dock krävs ett enormt jobb framöver av både styrelse och medarbetare. Vi arbetar nu med en prognos för resterande del av detta räkenskapsår
och lägger samtidigt en ekonomisk plan för tre år framöver.
Vi har nu haft några år med en vikande resultatutveckling och vi är väl medvetna att detta måste vändas. Vi ser framför oss en tuff resa för att återskapa en ekonomi i god balans. Detta kommer att ta några år och vi behöver finna nya intäktsmöjligheter samtidigt som vi behöver trimma vår organisation och hela vår verksamhet i syfte att spara kostnader.

Inför säsongen har spelarbudgeten reducerats med 15% och övriga kostnader med 10%. Samtidigt har inte marknadsarbetet givit önskad effekt på intäkterna. Därför räknar inte VSK Bandy med att uppnå budgeterat resultat.

Läs också