Ekonomi: IFK Vänersborg mot ackorduppgörelse?

IFK Vänersborg skärmklipp Bandyplay
IFK Vänersborg Skärmklipp Bandyplay Bandyworld

IFK Vänersborg fortsätter med sitt tuffa arbete för att reda ut föreningens akuta ekonomiska situation. Efter förra veckans styrelsemöte stod det klart att flertalet fordringsägare är beredda att skriva ner skulderna till föreningen.
– Vi har med oss 85% av fordringsägarna som har sagt ja till att skriva ner skulderna, kommenterade Thomas Berner läget till IFK Vänersborgs hemsida.

Vänersborgs kommun är den största fordringsägare som har sagt nej. När mer än 75% av fordringsägaren har sagt ja så kan IFK gå vidare till tingsrätten och begära ett offentligt ackord enligt ramen för företagsrekonstruktion, skriver IFK Vänersborg.

– Det innebär att samtliga okrediterade fordringsägare skall ha exakt samma villkor och det är det som gäller och vi kan inte ta något specialvillkor för någon fordringsägare, det är likaprincipen som gäller, enligt Thomas Berner.

IFK Vänersborgs advokat Thomas Berner lämnade i veckan in en skrivelse till Vänersborgs kommun där det framförs en hemställan om omprövning av kommunens tidigare beslut om att inte gå med på en ackordsuppgörelse.

Ackordsförslaget som framförts har godtagits av borgenärer utgörande ca 96% av borgenärskollektivet och med sammanlagda fordringar motsvarande ca 83%, enligt skrivelsen som Thomas Berner har skickat till kommunen.

Bara två av 74 fordringsägare har tackat nej så här långt till IFK Vänersborgs förslag om ett så kallat underhandsackord, vilket innebär en nedskrivning av skulderna med 75 procent. Det handlar om skulder till Vänersborgs kommun och ett företag i Örebro som har krav på drygt 400 000 respektive 100 000 kronor, uppger Sveriges Radio P4 Väst.

Vänersborgs kommuns motförslag om moraturiumsackord för Vänersborgs kommun är inte möjligt vid lika villkor för alla. Om samtliga oprioriterade fordringsägare skulle ha samma villkor som Vänersborgs kommun så faller förutsättningarna för ackordet och IFK balansräkning påverkas inte och konkurs blir då enda alternativet, skriver Thomas Berner för IFK Vänersborg.

Skrivelsen till Vänersborgs kommun är i syfte att om möjligt undvika en förfarande via offentligt ackord och på så sätt kunna påskynda handläggning och allt då ackordsförslaget torde kunna fastställas vid tingsrättens prövning och beslut inom ramen för offentligt ackord och på sätt jag redovisat i min skrivelse, skriver Thomas Berner på klubbens hemsida.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har med anledning av IFK Vänersborgs skrivelse angående omprövning av beslutet att inte gå med på en ackordsuppgörelse satt in ett extra möte 24 april. Besked från kommunen väntas först efter Påskhelgen.

Läs också