Arena: Växjö lånar ut nära 40 MSEK till hallbygget

Bild: Åby Tjureda

Kommunstyrelsen i Växjö sa igår ja till att låna ut 38,7 MSEK för uppförande av en bandyhall i Åby. Förutsättningen har varit att föreningen Åby/Tjureda IF presenterat och verifierat en långsiktig ekonomisk plan som säkerställer driften av bandyhallen och föreningens verksamhet.
– Åby/Tjureda har med sina 1200 medlemmar, sina sportsliga framgångar, sin ekonomi och inte minst det enorma engagemang som finns på orten, visat att de tänker långsiktigt och har alla förutsättningar att lyckas med sin satsning, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.


– Vi är väldigt glada för Växjö kommuns stöd och lånet som möjliggör vår hall. Vi har haft en bra dialog genom den här processen och ser nu mycket fram emot att starta byggnationen som vi tror och hoppas ska komma många kommunbor till gagn, säger Owe Svensson, ordförande i Åby/Tjureda i ett pressmeddelande.

Åby/Tjureda har också ansökt om driftsbidrag på 3,8 MSEK/år samt upprättande av nyttjanderättsavtal på 500 000 MSEK/år.

 

Växjö kommun ger idag ett driftsbidrag (som innefattar elkostnad, avskrivning och räntekostnader) på mellan 900 000 till 1,2 MSEK varje år. Åby/Tjureda får utöver detta även föreningsstöd från kultur- och fritidsnämnden på cirka 300 000 SEK per år. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att dessa stöd blir kvar på nuvarande nivå. Nyttjanderättsavtal upprättas inte, då det i nuläget inte finns behov av det.

Bandyhallen som Åby/Tjureda planerar ska placeras över befintlig isyta och ha en yta om 80 x 120 meter med invändig takhöjd på 12 meter ovanför isen.
Det är kommunfullmäktige som slutgiltigt beslutar i ärendet, den 21 maj.

Läs också