Elitserien: Åtgärder har burit frukt för IFK – Så ser planen ut för Grön kvist även till våren

Rekonstruktion, gåvor och extra sponsring har inneburit att IFK Vänersborg vänt det egna kapitalet till ett litet positivt eget kapital. Inför att elitlicensnämnden snart sammanträder för att bevilja ny elitlicens för kommande år så redovisar IFK nu hur man ska nå en verksamhet som bär sig själv utan underskott.

IFK Vänersborg redovisade vid senaste bokslut ett negativt eget kapital om nära 4,5 MSEK och detta måste IFK vända till ett positivt eget kapital för bokslutet i april 2020. Elitserieföreningar som redovisade negativt eget kapital för senaste verksamhetsåret kommer per  automatik att nekas elitlicens och granskas särskilt för att få nytt för nästa säsong.  IFK Vänersborg har tagit fram en handlingsplan för innevarande verksamhetsår som ska vända det negativa egna kapitalet till ett positivt eget kapital vid verksamhetshetsårets slut.

IFK Vänersborg som har genomgått en företagsrekonstruktion med offentligt ackord och genom denna skrivit ner skulderna med ca 60%. IFK Vänersborg skriver vidare att man har “fått gåvor och extra sponsring till ett mycket stort belopp” och att detta har inneburit att man “har ett mindre positivt eget kapital vid ingången till detta verksamhethetsår”.

För att den löpande verksamheten ska vara lönsam genomför IFK Vänersborg en mängd åtgärder varav flera större åtgärder redan är genomförda.

Åtgärderna som genomförs är inom fyra områden:
Sport/Elit –  Stora nedskärningar i budgeten med en total kostnadsminskning om cirka 30 % jämfört med 2018/2019. Det i form av bl a lägre kostnader för löner, material, resor och logi.
Kansli – Minskad bemanning med 1,75 tjänster. Kostnadsbesparing på 35 %.
Ungdom- Mindre besparingar, Ökade intäkter i form lotter, varor och mindre träningsavgiftshöjning.
Marknad & Biljetter – Satsar på anställa en säljare för att få fler partners. Biljettförsäljningen har börjat bra och man hoppas på ökad publik i år genom evenemangsaktiviteter.

IFK skriver att med de åtgärder med vidtar så ser det bra ut för att vi ska kunna behålla vår elitlicens, men det hänger naturligtvis på att vår publik inte sviker oss och att intäkterna från partners gärna kan öka.

Läs också