Spelarnytt: Alan Dzhusoev avstängd igen

Elitserien IK Tellus AIK Skärmklipp från Sportbladet Play Bandyworld

AIK Alan Dzhusoev blir avstängd efter ett slag i ansiktet på Västerås spelare i senaste matchen. Ett slag som bedöms kunna undvikits, enligt domen. Det blir två matchers avstängning samt  även en extra match avstängning enligt återfallsprincipen. Alan har redan varit avstängd under säsongen. 

Domaren Ulrik Bergman skriver i anmälan:
I minut 64.32 slår AIK:s Alan Dzhusoev ett direkt slag med klubban i VSK:s Tobias
Holmbergs ansikte som till sin effekt blir brutal. I matchen uppfattar jag inte slaget
över huvud taget. Jag har tittat på situationen upprepade gånger i ultrarapid och min
övertygelse har stärkts i efterhand att det är ett direkt slag med klubban från
Dzhusoev i Holmbergs ansikte.

Videogranskning VGG:s utlåtande:
Efter att VGG har granskat slowmotion-bilderna anser VGG att det föreligger en
säkerhetsrisk och en betydande skaderisk föreligger på Västerås-spelaren. VGG tror
inte tanken var att träffa i ansiktet, men nu gör den det vilket leder till stor skaderisk
som i värsta fall skulle kunna innebära förlorad syn för Västerås-spelaren.
VGG anser att anmälan ska lämnas över till DN som ett ärende.

Yttrande från Kent Eliasson, supervisor:
Gällande denna situation så uppfattade jag situationen på plats i arenan som en ren
kollision. När jag i efterhand tagit del av TV-bilder kan jag konstatera att AIK-spelaren
Alan Dzhusoev slår klubban mot VSK-spelaren Tobias Holmberg huvud. Min
bedömning blir då i efterhand att det är motiverat med grov utvisning. Jag anser att
detta slag kunde undvikits av Alan Dzhusoev.

Läs också