Sponsring: Internationellt företag sponsrar IFK Vänersborg – Dambandyn ska stödjas mer framöver

Älgarna

Tranter fortsätter att sponsra IFK Vänersborg. ”För ett globalt företag som vi är kopplingen till lokalsamhället ännu viktigare för vår lokala närvaro. Tranter sänder en viktig signal för jämställdhet inom idrotten och för Fairp”. Tranter meddelar att man kommer stödja Vänersborgs damliga i högre grad de kommande åren.

Tranter strävar alltid efter att bygga långsiktiga relationer med intressenter av alla slag med passion och engagemang för att bidra till en mer hållbar och rättvis värld. Tranter fortsätter att ge ekonomiskt stöd till ett lokalt idrottslag på regional nivå, med ett ökat fokus på jämställdhet och ungdomslag. För
oss på Tranter är våra medarbetare vår mest värdefulla tillgång, och i en typiskt mansdominerad bransch blir jämställdhetsfrågan mellan kvinnor och män ännu viktigare. För att kommunicera vikten av dessa frågor inte bara internt kommer Tranter i allt högre grad att stödja IFK Vänersborg Bandys damlag under de kommande åren.

– Tranter är stolt sponsor till den lokala idrottsklubben IFK Vänersborg Bandy. Detta ger oss en möjlighet att engagera oss och ge tillbaka till vårt lokalsamhälle. Vi delar många gemensamma värderingar och vi är glada att kunna stödja både herr- och damlag samt barn och unga vuxna. Vi på Tranter lägger också stor vikt vid pålitlighet och delar därför gärna ut Fair Play-priset efter varje turnering som huvudsponsor från och med i år, säger Magnus Lindberg, Managing Director, Eurasia.

Tranter har stöttat den lokala föreningen IFK Vänersborg Bandy ekonomiskt under lång tid. Detta åtagande bygger på många gemensamma värderingar, särskilt pålitlighet och rättvisa. Under de kommande åren kommer särskild uppmärksamhet inte bara att ägnas åt jämställdhet mellan könen. En annan aspekt är att bidra till rättvisa och ärlighet bland barn och unga vuxna, eftersom kopplingen till en av Tranters kärnvärden, pålitlighet, är mycket nära. I framtida rikstäckande tävlingar arrangerade av IFK Vänersborg Bandy kommer Tranter att fungera som huvudsponsor och dela ut Fair Play-priset.

Läs också