Ekonomi: Vänersborgs skulder minskar

IFK Vänersborg kunde redovisa positiva sportsliga framgångar i vintars med bl a JSM-Guld. Ekonomiskt redovisade man ett positivt resultat på 40 tkr. Av det lån på 1,5 Mkr man hade med  Vänersborgs kommuns som borgenär återstår i dag 0,25 Mkr. Det går åt rätt håll. Publiksnittet ökade från 1 468 till 1 819 åskådare under fjolårsäsongen.

Läs också